मन जलेको बेला

Posted: February 8, 2013 in Uncategorized

अहिलेको देशको राजनीति, समाज र प्रकृतिलाई चित्रण गरेर आमाले लेख्नु भएको एउटा छोटो कबिता।

mom's poem

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s